Λίγα λόγια για την Edusol

H edusol (powered by the WEBSTUDIES Co.) δραστηριοποιείται στην ποιοτική και προσωποποιημένη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων ως αποτέλεσμα των αναγκών που έχουν προκύψει στην Ελληνική αγορά.
Ειδικεύεται στα πεδία:

  1.  Του επαγγελματικού Προσανατολισμού προσφέροντας ψυχομετρικά τεστ που αποτελούν ένα σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο γνωριμίας για τον άνθρωπο καθώς δίνει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να κατανοήσει σε βάθος τα αποτελέσματα του τεστ, να εντοπίσει τα αίτια που εξηγούν τις επιλογές και τη συμπεριφορά του και τέλος, να γνωρίσει και να αναδείξει σταδιακά τον εαυτό του.
  2.  Της Παροχής υψηλού επιπέδου Υπηρεσιών σε υποψηφίους, που επιθυμούν να Σπουδάσουν δια ζώσης ή εξ αποστάσεως σε Ελληνόφωνα και Αγγλόφωνα προγράμματα για Α´ Πτυχίο (Bachelor) και για Μεταπτυχιακά (Master), Διδακτορικά (PhD) σε κορυφαία Πανεπιστήμια του Κόσμου.
  3. Της παροχής ενημέρωσης και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης μέσω Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που αφορούν ανέργους αλλά και εργαζομένους και επιχειρήσεις.
  4. Της υλοποίησης μοριοδοτούμενων προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμους, αναπληρωτές κ.ά) καθηγητικών και μη σχολών για συμμετοχή σε προκηρύξεις του Δημοσίου.
  5.  Της πιστοποίησης προσόντων που αφορούν στην Αγγλική γλώσσα, στη πληροφορική και γίνονται αποδεκτές από τον ΑΣΕΠ.