Το πιστοποιητικό Pearson English International Certificate
(PTE GENERAL)

Το πιστοποιητικό Pearson English International Certificate (PTE GENERAL) έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει άτομα διαφόρων ηλικιών στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η ομοιόμορφη δομή της εξέτασης αλλά και η ομαλά οργανωμένη και εξελισσόμενη πορεία της γνώσης καθιστούν ευκολότερη τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο.
Η εξοικείωση που έχουν αποκτήσει οι μαθητές συμβάλει θετικά στην καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και χρήσης της αγγλικής γλώσσας.

Το Pearson English International Certificate (PTE GENERAL) απαρτίζεται από δύο μέρη: Τις γραπτές εξετάσεις και τις προφορικές, όπου αξιολογούνται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Listening,
 • Reading,
 • Writing
 • Speaking

Η βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων πραγματοποιείται απευθείας στη Μεγάλη Βρετανία ενώ της προφορικής εξέτασης πραγματοποιείται αρχικά στην Ελλάδα ή στην Κύπρο από άρτια εκπαιδευμένους εξεταστές με μακρά πείρα.

Αναγνωρισμένο από Ofqual, SQA, DfES & CCEA / Αποδεκτό από ΑΣΕΠ

Πλεονεκτήματα

 • Πλήρης συμψηφισμός και των 4 δεξιοτήτων (Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα
 • Σταθερή βάση στο 50% για τα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, Γ1 και 60% Γ2
 • Διεθνής Αναγνώριση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Πανεπιστήμια
 • Εξαιρετικές συνθήκες για άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Πληθώρα βιβλιογραφία προετοιμασίας
 • Οι εκθέσεις είναι καθοδηγούμενες από προεπιλεγμένες ιδέες
 • Επιλογή ενός από δύο θέματα εκθέσεων
 • Στην προφορική εξέταση παρευρίσκεται ένας υποψήφιος
 • Δεν υπάρχει answer sheet. Ο υποψήφιος γράφει κατευθείαν πάνω στο booklet
 • Διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ