Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας C2 – B2 (ΑΣΕΠ)

 • Πιστοποίηση από PEARSON TEST for ENGLISH
 • Αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ
 • 5 εξεταστικές περίοδοι ανά έτος

Πιστοποίηση στην πληροφορική (ΑΣΕΠ)

 • Πιστοποίηση από την UNICERT, αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
   • Διεθνώς αναγνωρισμένο λόγω διαπίστευσης από Ε.ΣΥ.Δ.
   • Κατάλληλο για διαδικασίες αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων
   • Αναγνωρισμένο για Εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα
   • Κατάλληλο για τον Ιδιωτικό Τομέα
   • Αποδεκτό από όλες τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας ΑΣΕΠ (δήμους, νοσοκομεία, λιμενικό κλπ)
   • Ισχύει δια βίου (δεν χρειάζεται ανανέωση)
 • Παρακολούθηση μαθημάτων για τις ενότητες (Word, Excel, Internet, Windows, Power Point, Access )
   • 100 ώρες e-learning μέσω πλατφόρμας
   • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση μέσω demo
   • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (σεναριακές ασκήσεις, βίντεο)
   • ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση (για όλες τις ενότητες)